یک مطالعاه کوچک که به تازگی توسط محققان انجام شده است نشان می دهد که تزریق بوتاکس که معمولا برای درمان خطوط پا کلاغی اطراف چشم استفاده می شود می تواند احساس افسردگی را کمتر کند. درمان با استفاده از سم بوتولینوم با کاهش قدرت عضلات اطراف چشم، می تواند چین و چروک ها را کاهش دهد. در ادامه این مطلب مجله لیلی لند می خواهیم در مورد ارتباط تزریق بوتاکس و افسردگی با شما صحبت کنیم.

ارتباط تزریق بوتاکس و افسردگی

در مطالعه ای که به رهبری دکتر مایکل لوئیس از دانشکده روانشناسی در کاردیف، ویلز انجام شد، به 25 نفر برای درمان خطوط صورت بوتاکس تزریق شده و بازخورد صورت و رفتارشان مورد بررسی قرار گرفت.

به گفته دکتر لوئیس، لبخند زدن بیش از هر چیز دیگری می تواند احساس خوشبختی ایجاد کند.

یافته های این مطالعه نشان داد که درمان خطوط خفیف لبخند بیماران با بوتاکس باعث شد که آن ها احساس افسردگی کمتری کنند. در یک مطالعه دیگر که پیش از این توسط دکتر اریک فینیسی و دکتر اریکا واسرمن انجام شده بود، گزارش شده است که:

تزریق بوتاکس بر روی خطوط خفیف صورت بیماران مبتلا به افسردگی باعث می شود که آن ها کمتر احساس افسرده بودن کنند. با این حال، دکتر لوئیس و تیمش دریافتند که افرادی که خطوط پا کلاغی خود را با بوتاکس درمان کردند، احساس افسردگی بیشتری داشتند.

یافته هایی که در British Psychological Society’s Annual Conference ارائه شد نشان می دهد:

کاهش خطوط صورت از طریق تزریق بوتاکس می تواند احساسات ما را تحت تاثیر قرار دهد و بر دید ما بر روی جهان تاثیر بگذارد.

دکتر لوئیس در آزمایش خود سطح افسردگی بیماران را با استفاده از یک پرسشنامه مورد بررسی قرار داد. یافته های او قابل توجه بود. افرادی که خطوط پاکلاغی اطراف چشم را تحت درمان با بوتاکس قرار دادند نسبت به افرادی که فقط به خطوط لبخند خود بوتاکس تزریق کرده بودند، احساس افسردگی زیادتری داشتند.

قدرت لبخند بر روی احساسات

ارتباط تزریق بوتاکس و افسردگی

ارتباط تزریق بوتاکس و افسردگی

دکتر لوئیس معتقد است که افرادی که با لبخند زدن خطوط پا کلاغی را در اطراف چشم شاهد بودند، بعد از بوتاکس و ندیدن این خطوط در زمان لبخند زدن، احساس افسردگی بیشتری داشتند. دکتر لوئیس توضیح داد:

“درمان با داروهایی مانند بوتاکس مانع از این می شود که بیمار بتواند بیان خاصی با چهره خود در زمان لبخند زدن داشته باشد.”

دکتر لوئیس در حال برنامه ریزی برای تحقیق بیشتر بر روی اثرات درمان های مشابه در احساس عصبانیت که یک ویژگی کلیدی برای افراد مبتلا به اختلال وسواسی اجباری (OCD) است، می باشد. او معتقد است که احتمال کاهش حالات صورت در زمان انزجار پس از تزریق بوتاکس ممکن است باعث کاهش احساس بروز عصبانیت شود.