جراح و متخصص بیماری های گوش، گلو و بینی و سر و گردن

دکتر علی اصغر دوست

دکتر علی اصغر دوست

جراح و متخصص بیماری های گوش، گلو، بینی و سر و گردن

تحصیلات و دوره های تخصصی

  • طب عمومی: دانشگاه تهران (1352)
  • تخصص گوش، گلو و بین و سر و گردن: دانشگاه تهران (1357)
  • گذراندن دوره های تکمیلی در ایران، کانادا، انگلستان، آلمان و ایتالیا

خدمات و سوابق اجرایی

  • ریاست هیئت مدیره کلینیک و مرکز جراحی میرداماد
  • راه اندازی بخش گوش، گلو، بینی و سر و گردن در بیمارستان سوم شعبان (1357)
  • ریاست بخش گوش، گلو، بینی و سر و گردن در بیمارستان سوم شعبان (1357 تا 1373)
  • فعالیت در بخش خصوصی و بیمارستان های مختلف تهران
  • راه اندازی بخش گوش، گلو، بینی و سر و گردن و مرکز جراحی میرداماد (1380)
  • راه اندازی کلینیک تشخیص و درمان خُرخُر و وقفه تنفسی مرکز جراحی میرداماد (1380)
  • راه اندازی بخش لیزرهای پزشکی و رادیوفرکانسی مرکز جراحی میرداماد (1382)