دکتر اسدالله مهدوی متخصص گوش، حلق و بینی، جراحی سر و گردن

دکتر اسدالله مهدوی

دکتر اسدالله مهدوی

متخصص گوش، حلق و بینی، جراحی سر و گردن

تحصیلات و دوره های تخصصی

  • پزشک عمومی از دانشگاه شهید بهشتی 1380
  • تخصص گوش و حلق و بینی : دانشگاه شهید بهشتی 1391
  • عضو اتحادیه انجمن جراحان اروپا
  • دوره های تکمیلی لیزر و اخذ مدرک از آلمان و ایتالیا

خدمات و سوابق اجرایی

  • مدیر و مسئول فنی درمانگاه صدیق میرداماد
  • مدیریت و جراحی میرداماد تا 1390
  • عضو هیئت مدیره کلینیک لیزر میرداماد